03
فوریه

خانه های هوشمند

تا به حال برایتان پیش آمده است که به دلیل روشن ماندن چراغ‌ها، اجاق گاز یا سایر دستگاه‌ها و لوازم خانه مجبور شده باشید از نیمه مسیر به خانه...

ادامه مطلب