21
دسامبر

دلیل استفاده از آجر قزاقی در نما

آجر یکی از پر استفاده ترین مصالح در ساخت و ساز ساختمان ها و بناها می باشد. از آجر قزاقی به دلیل زیبایی آن و الگوی به دست آمده...

ادامه مطلب