دپارتمان اجراء

مسئولیت تهیه نقشه های فاز دو و اجرایی طراحی­های انجام شده و تعامل با تمامی تیم های اجرایی و مدیریت آنها در حوزه وظایف این دپارتمان قرار دارد. انجام کلیه عملیات پیاده سازی و انتخاب تزئینات داخلی بطور مثال شیر آلات، سرامیک، مبلمان و هماهنگی با تیم­های خرید و نصب تجهیزات، نجاری، نقاشی، کاغذ دیواری، کناف، برقکاری، مبل کوبی، پرده و سایر موارد مورد نیاز توسط این دپارتمان انجام می­گیرد.

دپارتمان اجراء