نماهای متحرک

معماری در تعامل با محیط نقش مهمی در ساختمان‌های امروزی ایفا می‌کند. یکی از مظاهر این نوع معماری استفاده از نماهای متحرک (Kinetic facades) است که در دهه‌ی اخیر استفاده از آن‌ها در بین مهندسان و معماران رواج یافته‌ است. این نماهای متحرک نسبت به تغییرات اقلیمی و نیازهای ساکنین حساس هستند. علاوه بر جنبه های زیبایی‌شناسانه، معماران بیشتر به دلیل افزایش انرژی کارایی ساختمان از این نوع پوسته ها استفاده می‌کنند. پوشش های ساختمان اعم از سقف و پوسته های نما یکی از مهمترین بخش های ساختمان در ایجاد شرایط بهینه همچون آسایش حرارتی، رطوبتی، میزان نور، کاهش آلودگی صوتی و … می باشند. مجموعه آمیتیس نیز با وقوف به اهمیت جلوگیری از به هدر رفت انرژی سعی دارد از سبک معماری که بیشترین همخوانی با اقلیم محیطی دارد استفاده نماید.

هیچ رویایی ناممکن نیست !

تنها، تصور کن