زمین های دج
02
فوریه

برای زمین های دج در مناطق مسکونی چه مقدار خاکبرداری لازم است

یکی از مهمترین مباحث در خصوص زمین های دج در میزان گودبرداری آن برای فضاهای مسکونی است. به طوری که لازم است بدانید انواع زمین یکی از مهمترین مواردی است که در گودبرداری تاثیر دارد. حال برای اینکه بیشتر با این موضوع آشنا شوید بهتر است در ادامه با ما همراه باشید.

زمین های دج

هنگامی که قرار باشد اقدام به ساخت و ساز شود اولین مرحله که افراد باید به آن توجه داشته باشند شناسایی زمین و شناخت خصوصیات و قابلیت های آن می باشد زیرا این امر اگر به درستی مورد توجه قرار نگیرد خسارات جبران ناپذیری را بعدها به همراه خواهد داشت. هنگامی که شما بررسی های لازم را بر روی زمین مورد نظر انجام دادید و مشاهده کردید که این زمین جزو زمین های دج است باید توجه داشته باشید که به طور کلی این نوع زمین، زمینی است که سختی خاک آن به حدی است که با کلنگ به سختی کنده می شود و جای ضربات کلنگ روی خاک باقی می ماند،

از این رو می توان گفت این نوع زمین برای ساخت فضاهای مسکونی و غیر مسکونی می‌تواند مناسب باشد. یکی دیگر از ویژگیهای مهم  این زمین ها این است که در صورت خاکبرداری اگر بارندگی اتفاق بیفتد بدنه این زمین باید به صورت عمودی باقی بماند و ریزش نکند.

زمین های دجچگونگی گودبرداری زمین های دج

به طور کلی در خصوص انواع زمین ها باید بدانید که زمین ها در دسته های زمین دستی، زمین لجنی، زمین کلنگی، زمین های سنگی و زمین دج قرار می‌ گیرد و همانطور که گفته شد این نوع زمین در چگونگی گودبرداری تاثیرگذار است. مثلا اگر خاک سفت باشد طبیعتا زمان بیشتری برای گودبرداری و خاکبرداری نیاز است و کار به مراتب سخت تر خواهد شد. حال از آنجایی که گفته شد زمین های دج دارای خاک نسبتا سختی هستند باید بدانید که جهت خاکبرداری این زمین ها در بیشتر مواقع از دج بر استفاده می شود. همچنین اگر میزان سختی زمین کمتر باشد می‌ توان از کلنگ نیز استفاده کرد. کمپرسور نیز دیگر وسیله ای است که برای کندن زمین های دج مورد استفاده قرار می گیرد.

زمین های دجعوامل موثر در تاب و تحمل خاک

برای بررسی تاب و تحمل خاک و زمین های مختلف لازم است بدانید که عوامل زیادی تاثیرگذار هستند. مثلا یکی از مهمترین این عوامل وزن مخصوص توده خاک است که این وزن بسته به ریزی و درشتی دانه های تشکیل دهنده زمین متفاوت می‌ باشد به صورتی که اگر در زمین مدنظر به جای دانه های درشت دانه های ریز جایگزین شود حجم فضای خالی افزایش پیدا کرده و وزن مخصوص کاهش پیدا می نماید و این امر موجب می‌شود تا تحمل خاک نیز پایین بیاید.

شکل دانه ها نیز از دیگر مواردی است که ممکن است در مقاومت زمین های تاثیرگذار باشد به طوری که هر چه دانه هایی تشکیل دهنده خاک این زمین ها شکسته و گوشه دار تر باشد، قفل و بست ایجاد شده افزایش یافته به دلیل ناهموار بودن سطح اصطکاک بیشتری بین دانه ها ایجاد شده و این امر موجب می‌شود تا زمین تحمل وزن بیشتری را داشته باشد. با توجه به این موارد شما می توانید در هنگام بررسی زمین ها بهترین نوع آن را انتخاب کنید.

زمین های دجعمق گودبرداری

در خصوص عمق گودبرداری در تمامی زمین ها از جمله زمین دگ باید بدانید حداقل این عمق زیر کفسازی پایین ترین طبقه بوده و حداکثر عمق گودبرداری باید تا روی پی باشد. اما به طور کلی ترجیح داده می‌ شود که گودبرداری در زمین های دج و دیگر زمین ها تا زیر پی صورت گیرد تا فضایی بهتر جهت قالب بندی ایجاد شود و مصالح کمتری به داخل پی ریخته شود.

زمین های دجتعیین مقاومت این زمین ها

همانطور که پیشتر هم گفته شد یکی از مهمترین موارد در هنگام ساخت و ساز تعیین مقاومت زمین ها می باشد. هنگامی که قرار باشد بر روی زمین دج ساخت و ساز انجام شود باید به قابلیت تحمل فشار زمین توجه کرد به طوری که زمین هایی که از قبل در آنها ساخت و ساز انجام شده ممکن است نیاز به آزمایش نداشته باشد زیرا وضعیت آنها مشخص است. اما زمین های ناشناخته که قرار است برای اولین بار بر روی آن زمین ساخته شود باید وضعیت آنها مشخص شده و پس از بررسی نوع خاک زمین، اقدام به ساخت و ساز شود. مثلاً باید بدانید زمین های لجنی به دلیل نرمی گزینه ای چندان مناسب برای ساخت و ساز نمی باشد و به طور کلی در بین تمامی زمین ها زمین های دج بهترین گزینه به نظر می رسد.